Maruxa Orxales (1925-2013)

favicon e imagen por defecto

Sinalada

«Dende a mañá á noite
teisme engaiolada cos biquños
que me deches hai tempo;
Eses bicos redondos coma seixos
que inda conxeguean na pel
queixumando o teu nome.(…)»

Señalada

«De la mañana a la noche
me tienes enjaulada en los besos
que me diste hace tiempo;
Esos besos redondos como guijarros
que aún me cosquillean la piel
susurrando tu nombre.(…)»

“Sinalada” / “Señalada”, de Caminos, en Queimar as meigas.